Op deze pagina kunt u de foto's bekijken die gemaakt zijn tijdens de laatste voorbereidingen
om mijn nestkastproject"de Landerijen" daadwerkelijk te kunnen gaan ophangen

Als u de genummerde tekstregels aanwijst verschijnt  de bijbehorende foto...

1: Dit is de daksoort waar "de Landerijen" onder moet komen te hangen

2: Dit is dus ongeveer de bedoeling

3: De aanvliegplank is wat gekanteld

4: Bijna gereed voor de camera montages


5: De 2 nest units gezien vanuit het overstekende deel

6: en nu vanuit de kant van de muur

7: De eerste flexibele steenstrips zijn geplakt

8: De laatste steenstrips zijn een feit

9: De entreegaten zijn iets hoger dan een 2 euro munt

10: Definitieve afstelling van de mini-cams

11: Afstelling van Gierzwaluw nest unit 4 uitsluitend richting broedplek

12: Afstelling van Gierzwaluw nest unit 5 met rechts 'n klein stukje van de entree

13: Het lokgeluid-tweatertje zit nu onder de aanvliegplank

terug naar de live-cam pagina

Mar van der Stelt alias kimopo
Krimpen aan den IJssel